Nyt notat om Dansk Registerforskning

Danske forskere mener, at der er behov for bedre it-infrastruktur,
høj datasikkerhed, bedre datadeling og transparens i brug af
data. Desuden er det tid til faglighed, samarbejde og politisk vilje

Mulighederne for og med registerforskning er bedre end nogensinde før, hvis
registerdata kobles med f.eks. biologiske data, elektroniske patientjournaler
og andre data fra administrative systemer eller transaktionsdata.
Men det kræver, at myndigheder, universiteter og forskere samarbejder om at
skabe det rette grundlag. Der stilles bl.a. høje krav til datasikkerhed og
beregningskapacitet. Det skal sikres juridisk og teknisk, at de enkelte
dataansvarlige organisationer har kontrol over, hvilke forskere der får adgang
til data, og hvad det bruges til, samtidig med at forskerne får de rette
muligheder for at alle relevante datakilder kan analyseres samlet.

I sommeren 2018 har KOR lavet en opdatering af notatet til brug for Styrelsen for Uddannelse og Forsknings arbejde med en strategi for digitale forskningsinfrastrukturer. Det kan læses her

Forskerne anbefaler bl.a., at der oprettes en One-Stop-Shop, som skal lette
adgang til data, mindske risiko for fejl og øge sikkerhed og transparens.
Forskerne skal have adgang til faciliteter med tilstrækkelig
beregningskapacitet til at håndtere de voksende datamængder og nye
analysemetoder. Det anbefales desuden at indføre en ”Code of Conduct” for,
hvordan både databehandlere og forskere skal omgås data.
Det er meldingen fra de danske forskere, som Det Koordinerende Organ for
Registerforskning har talt med som baggrund for notatet ”Dansk
registerforskning”.

Ifølge forskerne kræver det administrative omstruktureringer og klare
politiske prioriteringer at kunne høste det fulde udbytte af
registerforskningens potentiale. Hvis vi sammen får styr på dette, vil det
hurtigt komme borgere og velfærdssamfund til gode.

Hent hele notatet her