Nyt KOR nedsat

Efter flere år med samme besætning er der i august 2020 udpeget 4 nye medlemmer til KOR. Medlemmerne er indstillet af Danmarks Frie Forskningsfond og udpeget af DeiCs bestyrelse

Der er lagt vægt på repræsentation fra samtlige universiteter, ligelig repræsentation af centrale fagområder, der arbejder med registerforskning samt kønsballance.

De nye medlemmer er:

Professor (MSO) Anders Ejernæs, Institut for Samfundsvidenskab og erhverv, Roskilde Universitet

Lektor Birte Larsen, Økonomisk Institut, CBS

Professor Lau Caspar Thygesen, Forskningsafdelingen for Sundhed og Sygelighed i Befolkningen, Syddansk Universitet

Professor Søren Paaske Johnsen, Afdeling for klinisk medicin, Aalborg Universitet

Hertil kommer de medlemmer, der fortsætter:

Professor, overlæge Henrik Toft Sørensen, Aarhus Universitet (formand)

Forskningschef Hans Hummelgaard, VIVE

Professor Preben Bo Mortensen, Aarhus Universitet

Klinisk professor, overlæge Merete Osler, Københavns Universitet

Institutleder, professor Kirsten Ohm Kyvik, Syddansk Universitet

Klinisk professor, overlæge Niels Obel, Københavns Universitet