Kontrakt med Sundhedsdatastyrelsen

Nyt projekt om kobling af Big Data og sundhedsregistre, garanteret maximal sagsbehandlingstid og forbedrede sikkerhedsprogrammer er nogle af elementerne i, Sundhedsdatastyrelsens (SDS) kontrakt vedr. finanslovsbevilling på 2,7 Mio. DKK fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som KOR har forhandlet.

Maximal leveringstid på 60 dage

SDS har garanteret, at for ingen sager om adgang til sundhedsregistre fra SDS må sagsbehandlingstiden overstige 60 arbejdsdage, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid skal sænkes fra 40 til 30 arbejdsdage.

KOR finder, at det er en klar forbedring, at forskerne fremover er garanteret, en maksimal sagsbehandlingstid, der selvom den stadig kan virke lang, giver mulighed for at planlægge forskningsprocessen bedre.

Kobling af registerdata og big data på Computerome

KOR og SDS har aftalt, at SDS i 2019 skal lave et Proof of Concept, der skal undersøge muligheden for at koble registerdata fra SDS med store datamængder på Computerome.

Formålet er at forskere skal kunne anvende SDS registre på supercomputeren Computerome, hvis de har behov for meget stor beregningskapacitet. Pt. er dette ikke en mulighed, da data fra sundhedsregistrene ikke må forlade forskermaskinen. Derfor skal projektet undersøge muligheden for at lave en løsning på Computerome, der er mindst lige så sikker som forskermaskinen, og hvor SDS kan gennemføre de samme sikkerhedskontroller etc. som de kan på forskermaskinen.

KOR er sammen med Danmarks Statistik ved at gennemføre en use case, hvor forskningsprojektet iPSYCH har koblet socioøkonomiske data fra DST med genetiske data på Computerome, med henblik på at undersøge om arv og miljø kan være årsag til psykiske lidelser. Status på dette projekt er, at vi evaluerer use case sammen med DST. Herefter håber vi, det kan blive et generelt tilbud til forskningsinstitutioner under DSTs forskerordning.

Forbedret sikkerhed

KOR har gennem de sidste par år finansieret udvikling af sikkerhedsprogrammer hos Danmarks Statistik, der scanner datafiler for mulige individdata. Formålet er at kunne advare forskere om risikoen, for at de er ved at downloade individdata, inden de gør noget forkert.

KOR har truffet aftale med SDS om at de også skal implementere programmet, så forskerne får den bedste støtte.

Kontrakter om servicemål

KOR forhandler kontrakter med SDS og DST på vegne en finanslovsbevilling fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse på ca. 10 mio. DKK årligt. Kontrakterne definerer nogle servicemål, som de to forskerservices skal leve op til.

Se årets kontrakt med SDS her