Brugerundersøgelse af Forskningsservice

KOR har gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af Danmarks Statistiks Forskningsservices brugere, og finansieret en evaluering af brugernes anvendelse af fdorskermaskinen hos Sundhedsdatastyrelsen. KOR prioriterer en finanslovsbevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der finansierer ca. 1/3 af driften i Forskningsservice, undersøgelsens resultater skal bruges til at evaluere Forskningsservices ydelser.

Danmarks Statistik

KOR er meget glade for, at det generelle billeder er, at brugerne er godt tilfredse med Forskningsservice. KOR ser følgende generelle tendenser:

• Meget høj tilfredshed
• Velfungerende kontaktpersonssamarbejde
• Varierende indtryk af sagsbehandlingstid
• Mere utilfredshed med rettidighed i dataleverancerne
• Ingen opfattelse af, at sagsbehandlingstiderne er hverken steget eller faldet
• Mange rigtigt nyttige åbne kommentarer, som Forskningsservice forhåbentligt kan bruge til at gøre det endnu bedre

For at kunne tilgodese forskernes behov i disse drøftelser, har KOR brug for at kende forskernes opfattelse af den service Danmarks Statistik leverer. KOR vil evaluere resultaterne med Forskningsservice, med henblik på at Forskningsservice bliver endnu bedre.

Hent resultat af brugerundersøgelsen her (20MB)

Sundhedsdatastyrelsen

Forskerservice har anvendt KOR-midlerne til at få hjælp fra Quorum Consulting og Enalyzer til at gennemfør hhv. en kvalitativ og en kvantitativ undersøgelse blandt brugere af Forskerservice Klassisk og af
Forskermaskinen, for at undersøge:
• Hvordan er den generelle tilfredshed blandt brugerne af Forskerservice?
• Hvordan kan Forskermaskinen bedst muligt understøtte brugernes forskning?
• Hvordan kan Forskermaskinen udvikles til gavn for nuværende og potentielle brugere?
• Hvordan får man bedst nuværende brugere af Forskerservice Klassisk til at bruge Forskermaskinen?
• Hvordan skal funktioner og ydelser prioriteres?
Resultaterne fremgår af afrapporteringen og vil blive brugt i det fremtidige samarbejde mellem Sundhedsdatastyrelsen og KOR.

Rapport og anbefalinger på baggrund af brugerundersøgelsen

Resultataf brugerundersøgelsen