Kontakt KOR

Sekretariatet for KOR ligger på Rigsarkivet i København, der administrerer KORs bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriets Forskningsinfrastrukturpulje.

Sekretariatets opgaver er at facilitere KOR med sekretariatsbetjening, at formidle KORs arbejde, administrere KORs bevilling og initiere de projekter, som KOR ønsker udført.

Jeppe_Klok_DueSekretariatet ledes af specialkonsulent Jeppe Klok Due.

Rigsarkivet
Att. KOR-sekretariatet
Rigsdagsgården 9
DK-1218 København K
Tlf.: (+45) 41 71 72 11
E-mail: jkd@sa.dk
EAN: 5798000794382