Kontakt KOR

Sekretariatet for KOR ligger hos DeiC, som har kontor hos DTU i Lyngby, der administrerer KORs bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriets Forskningsinfrastrukturpulje.

Sekretariatets opgaver er at facilitere KOR med sekretariatsbetjening, at formidle KORs arbejde, administrere KORs bevilling og initiere de projekter, som KOR ønsker udført.