Projekter og aktiviteter

KOR vil gennemføre forskellige projekter, der gavner registerforskningen i Danmark. Midlerne til at gennemføre projekterne kommer fra Uddannelses- og Forskningsministeriets Forskningsinfrastrukturpulje.

_06A0566

Foto: Torben Eskerod

KOR beslutter løbende, hvilke projekter der skal udføres. På denne side vil der blive lagt materiale om projekterne, efterhånden som der sker noget.