KRONIK: Registerforskning fremmer forståelsen

KOR giver sammen med en prodekan fra Aarhus Universitet og Formanden for Danmarks Frie Forskningsfond løsninger for danske registerforskning. I kronikken i Jyllandsposten argumenterer de for, at “De danske registre er unikke, men vi skal sikre fortsat indsamling af nødvendig information samt fremme den mest optimale sikkerhed i opbevaring og anvendelse af data. Det sker kun, hvis forskere, universiteter, myndigheder, borgere og politikere samarbejder om at opnå højeste kvalitet på alle parametre. Her giver vi forskernes bud på, hvordan det bedst løses.”

Kronikken blev bragt den 1. august 2017 og kan læses her