Høringssvar vedr. databeskyttelsesloven

KOR har indsendt høringssvar til Justitsministeriet vedr. Udkast til forslag til databeskyttelsesloven.

KOR er overordnet set tilfredse med, at vilkårene for at bedrive registerforskning i Danmark forventeligt ikke bliver ændret med den nye lovgivning, hvorfor forskerne stadig vil kunne udnytte det store potentiale, der er i at anvende de unikke, danske registre til gavn for sundhed, demokrati og samfundsøkonomi.

KOR støtter, at der ifølge § 10 stk 4. under visse omstændigheder kan gives mulighed for, at data, der er behandlet i forbindelse med sundhedsvidenskabelig forskning, senere kan behandles i andet end statistiks eller videnskabeligt øjemed, hvis det er nødvendigt for den registreredes vitale interesser. KOR mener, at dette understøtter muligheden for et samspil mellem forskning og samfundets ambitioner om individuel behandling af patienter i sundhedssystemet.