Forskerne opprioriterer datasikkerheden

De forskningsmiljøer, der anvender de unikke, danske registre, ønsker at opprioritere datasikkerheden, og bevilliger derfor Danmarks Statistiks Forskerservice flere penge til at sikre at ingen data om enkeltpersoner slipper ud. Ekstrabevillingen er kommet igennem via Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR).

Forskere kan få adgang til anonymiserede data om hele befolkningen i et topsikret datamiljø hos Danmarks Statistiks Forskerservice. Når der forskes i vigtige sammenhænge mellem sociale forhold og sundhed eller i sammenhængen mellem børnehaver og karakter i folkeskolens afgangseksamen, bruger forskerne helt anonymiserede data om hele befolkningen. Det foregår i et lukket, digitalt miljø på særlige forskermaskiner hos hhv. Danmarks Statistik og Statens Seruminstitut.

Befolkningen skal have tillid til forskningen

Formand for KOR professor Henrik Toft Sørensen forklarer ”at spørgsmålet om datasikkerhed ligger forskerne og KOR meget på sinde. Borgerne skal kunne være trygge ved at forskerne ikke på nogen måde har mulighed for at se snager i borgernes personlige oplysninger. Men samtidig skal forskerne have gode muligheder for at lave undersøgelser på baggrund af de danske registre. Det giver mulighed for nødvendig forskning, der kan føre til bedre sundhed eller et mere oplyst beslutningsgrundlag for politikerne.”

Stor driftsbevilling til registerforskning

KOR har på vegne af Styrelsen for Forskning og Innovation forhandlet kontrakt med Danmarks Statistiks Forskerservice om et årligt driftstilskud på 6,65 mio. kr. Det finansierer den øgede datasikkerhed samt omtrent en tredjedel af de ordinære driftsudgifter, resten betales af forskerne selv som brugerbetaling. KOR er meget tilfredse med samarbejdet med Danmarks Statistik, hvor Forskerservices kompetente medarbejdere hjælper registerforskerne til smidig adgang til anonymiserede registre.

De midler, der er prioriteret til højere datasikkerhed, skal helt konkret bruges til at styrke Danmarks Statistiks kontrol af de data, som forskerne hjemtager, ikke må kunne bruges til at identificere mennesker eller virksomheder, på trods af at data er anonymiserede.

Yderligere oplysninger:

KOR er et rådgivende organ under Uddannelses og Forskningsministeriet, der skal styrke danske registerforskning.

Sekretariatet for KOR ligger på Rigsarkivet i København, der administrerer KORs bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriets Forskningsinfrastrukturpulje.

Kontrakten for driftstilskud til Danmarks Statistiks Forskerservice kan findes på https://www.registerforskning.dk/projekter/forskerservice/

Kontaktpersoner

KORs sekretariat, specialkonsulent Jeppe Klok Due, jkd@sa.dk, tlf. 4171 7211

KORs formand, professor Henrik Toft Sørensen, hts@clin.au.dk, tlf. 8716 8215