Årsrapport fra Seruminstituttets Forskerservice 2014

Hovedpunkterne i Seruminstituttets årsrapport er, at leveringstiderne for dataudtræk stadig er stigende, en ny forskermaskine er lanceret og Forskerservice er administrativt lagt ind under Seruminstituttets stab

Årsrapporten udgives som en orientering for registerforskerne, som KOR repræsenterer, det er en del af Statens Seruminstitut forpligtigelse via den årlige driftsbevilling fra finansloven, som KOR forhandler på vegne af Uddannelses. og Forskningsministeriet.

Stigende leveringstider

Leveringstiderne i Forskerservice er steget siden juni 2014, således at den gennemsnitlige leveringstid nåede op på 30 arbejdsdage for dataudtræk igennem året. 68 procent af udtrækkene blev leveret indenfor 30 arbejdsdage da året var gået.

Forskermaskinen

Forskermaskineløsningen blev lanceret i september 2014. Der var ved udgangen af 2014 32 forskere der arbejdede på Forskermaskinen. Der planlægges allerede at gøre endnu flere registre tilgængelige på Forskermaskinen, f.eks. Laboratoriedata, Registeret over udvalgte kroniske sygdomme, Nationalt alkoholbehandlingsregister, Registeret over stofmisbrugere i behandling, Det centrale psykiatriske register, nyt fødselsregister m.fl.

Organisatoriske ændringer

Forskerservice blev i februar 2014 flyttet organisatorisk fra Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning til staben under Statens Serum Instituts direktør Nils Strandberg Pedersen.

Hent årsrapport 2014 her