Bedre vilkår for motor- og erhvervsstatistik

KOR og Danmarks Statistik har netop dokumenteret variabler fra Færdselsuheldsregistret, Motorkøretøjsregistret, Udenrigshandel med varer samt Fraværsstatistikken som såkaldt højkvalitetsdokumentation. KOR glæder sig over, at der nu er skabt endnu bedre muligheder for at lav god forskning indenfor transport og erhverv.

Målet med højkvalitetsdokumentationen er at sikre, at de mest anvendte variabler fra DST er så godt dokumenteret, at de ikke kan misforstås. KOR har dokumenteret variabler sammen med DST gennem de sidste 10 år, og det er blevet til ca. 700 variabler, og omkostningerne har været knap 20 mio. DKK.

Variablerne er nu dokumenteret i hele deres levetid, således at ændringer i nomenklaturer, lovgivning eller tællingsmåde bliver beskrevet, så brugerne kan håndtere eventuelle databrud, gyldighedsperioder og ændringer i populationen uden misforståelser. For de variable, hvor det er relevant, vil de være beskrevet med grafer og tabeller over randfordelinger m.v.

Teksten i alle dele af dokumentationen er skrevet så forståelig, at også brugere uden forhåndskendskab til den pågældende variabel kan læse teksten uden problemer. Det betyder f.eks. at fagspecifikke begreber er forklaret. Da der anvendes den samme skabelon til dokumentationen for hver variabel, er variablerne lette at overskue og sammenligne.

Når en variabel er dokumenteret af fagfolk fra hhv. Danmarks Statistik eller Statens Seruminstitut, sørger KOR for, at dokumentationen gennemgår et review af både en forsker og en praktiker for at sikre, at dokumentationen er tilstrækkeligt udtømmende og forståelig. Det har kostet godt 1 mio. DKK at dokumentere de 39 variabler.

Se den nye dokumentationen her:

Fraværsstatistikken

Udenrigshandel med varer

Motorkøretøjsstatistik

Færdselsuheldsstatistik