Årsrapport fra Danmarks Statistiks Forskerservice 2014

De centrale punkter i Danmarks Statistiks årsrapport er at antallet af såvel autoriserede institutioner, projekter og aktive forskere er stigende, der planlægges en fælles-nordisk løsning for adgang til data fra alle landenes registre samt en alvorlig stigning i brud på datasikkerhedsreglerne

Årsrapporten udgives som en orientering for registerforskerne, som KOR repræsenterer, det er en del af Danmarks Statsitiks forpligtigelse via den årlige driftsbevilling fra finansloven, som KOR forhandler på vegne af Uddannelses. og Forskningsministeriet.

Stigende interesse for registerdata

grafDST2014
Udvikling i antal aktive registerforskere hos Danmarks Statistik fordelt på samtlige aktive forskere og forskere der arbejder på egne, hostede servere.

Ved udgangen af 2014 arbejdede forskerne på de over 1100 aktive projekter. Disse projekter er dels placeret på Damarks Statistiks forskningsservere og dels på forskernes egne servere, de såkaldte ”hostede” servere. Det store antal aktive projekter afspejler det høje aktivitetsniveau som Forskningsservice har i forbindelse med opdatering af data, udvidelser af projekter med nye data eller overførsler af forskernes egne data til projekter på forskermaskinen.

 

Nordisk Forskerordning

Danmarks Statistik besluttede på det nordiske chefstatistikermøde i september 2014 at iværksætte en fællesnordisk forskerordning. Ordningen vil i første omgang fokusere på sociale mikrodata, mens data om sundhed og data om virksomheder ikke er taget med. Ordningen gør brug af de eksisterende adgange via remote-access i Danmark, Finland og Sverige.

Brud på datasikkerhedsregler

Danmarks Statisk har skærpet sit fokus på overhodlelse af datasikkerhedsreglerner. Disse forhold har betydet at forskningsmiljøer, som i strid med autorisations- og forskeraftaler hjemsender mikrodata fra forskerordningen, får lukket deres adgang til data. Når Forskningsservice efterfølgende får en redegørelse fra forskningsmiljøet om, hvad der er sket samt en plan for hvordan miljøet fremover vil sikre, at nye brud på datafortroligeden undgås, tages sagen op i Danmarks Statistiks direktion, der beslutter hvilken sanktion miljøet skal have. Det vil typisk være en måneds udelukkelse for en institution ved førstegangsovertrædelser.