Sekretariatet flytter til DeiC

Sekretariatsbetjeningen af KOR vil fra 2023 blive varetaget af DeiC – Danish e-infrastructure Cooperation. Siden 2014 har Rigsarkivet varetaget sekretariatsbetjeningen af KOR. Det betyder også at chefkonsulent Jeppe Klok Due stopper som sekretariatsleder. KOR vil benytte lejligheden til at takke både Rigsarkivet og Jeppe for det store arbejde.

KOR sekretariatet vil fremover ligge i DeiCs afdeling for data management, og der vil blive ansat en ny medarbejder til at sekretariatsbetjene KOR i løbet af 2023.

Eventuelle henvendelser vedr. KOR kan ske til DeiCs chef for forsknings datamanagement Anne Sofie Fink Kjeldgaard anne.sofie.fink@deic.dk eller formand for KOR professor, institutleder Kirsten Ohm Kyvik KKyvik@health.sdu.dk.