KOR udpeger repræsentant til ledelse

KOR har udpeget professor Kirsten Ohm Kyvik til ledelsen af DeIC og DEFF’s projekt for skabelse af en National Strategi for forskningsdata management. Formålet med strategien er at sikre Danmark bedre og mere konkurrencedygtig forskning gennem effektiv opsamling, sikring, formidling og genbrug af relevante forskningsdata.

Forskningsdata er vigtige aktiver for såvel de danske universiteter som for nationen – både forskningsmæssigt og økonomisk. De lever ofte en isoleret og ikke-fremtidssikret tilværelse – privat hos forskeren, hos IT afdelinger eller på kommercielle skytjenester. De er sjældent entydigt linket til forskere, projekter og publikationer, og derfor svære at dele, genfinde for verifikation eller genbruge til nye forskningsformål.

Ledelses Change Advisory Boradet (CAB) bliver det ledelsesmæssige knudepunkt for aktiviteterne inden for forskningsdatamanagement. Den skal behandle indstillinger fra eScience komiteen, Teknisk Referencegruppe for Forskningsdata Management (DM TekRef) og Nationalt Forum for Forskningsdata Management. Når en indstilling er behandlet, skal CAB’en sende sine anbefalinger til beslutning hos DeICs bestyrelse og DEFF Styregruppen.

DM LedelsesCAB af følgende medlemmer:

  • Professor Henrik Pedersen, Syddansk Universitet, formand for Nationalt Forum for Forskningsdata Management, udpeget af rektorkollegiets CIO-forum.
  • CDO Josva Kleist, NORDUnet, formand for eScience komiteen.
  • Den kommende formand for DM TekRef (gruppen er endnu ikke etableret).
  • Udviklingschef og vicedirektør Birte Christensen-Dalsgaard, Det Kongelige Bibliotek, udpeget af bevaringsinstitutionerne.
  • Arkivchef Kirsten Villadsen, Rigsarkivet, udpeget af KOR.
  • Institutleder Kirsten Ohm Kyvik, Syddansk Universitet, udpeget af registrene.
  • Chef for Bibliometri og Data Management Mogens Sandfær, DTU, udpeget af operatøren af Nationalt Forum.
  • Chefkonsulent Bo Öhrström, DEFF.
  • CEO Steen Pedersen, DeIC.

Følg projektet her.