Kontrakt med Danmarks Statistik

Udvidelse af muligheder for at koble socioøkonomiske registerdata med Big Data på Computerome, forsøg med bedre sagsstyring for at nedbringe leveringstider for dataudtræk samt lavere maksimal leveringstid, er nogle af elementerne i kontrakt vedr. finanslovsbevilling på 6,9 Mio. DKK fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som KOR har forhandlet.

Registre og Big Data

Forskergrupper der ønsker at koble Danmarks Statistiks (DST) registre med Big Data, f.eks. genetiske data, er begrænsede af, at forskermaskinerne ikke har tilstrækkelig kapacitet til at analysere og lagre de store datamængder. KOR og DST har i samarbejde med DeiC og Computerome opbygget et miljø, hvor det på sikre vilkår kan lade sig gøre at koble registerdata med store datamængder på Computerome. Pt. er vi ved at evaluere en use case, hvor forskningskonsortiet iPSYCH har haft mulighed for at koble genetiske data fra 80.000 datasubjekter med DST registre.

En mulighed for alle forskere

I den nye kontrakt har KOR og DST besluttet at udvide projektet på Computerome, formålet er at undersøge mulighederne for at gøre det til et generelt tilbud til institutioner med behov for meget stor beregnings- eller lagringskapacitet.

KOR forventer også, at forskningsinstitutioner på sigt vil få mulighed for at købe beregningstid på Computerome i stedet for at indkøbe såkaldt hostede servere, der opstilles fysisk hos DST.

Initiativer til at nedbringe sagsbehandlingstiden

KOR og DST initierer også et projekt, der skal undersøge, om den tid, der går med sagsbehandling og programmering af dataudtræk til forskerne kan optimeres ved at skabe bedre overblik over sagsgangen.

Helt konkret har KOR og DST aftalt, at den tid det tager at programmere dataudtræk skal sænkes fra 14 til 10 arbejdsdage. Endvidere er det fatalt, at DST garanterer, at ingen projekter må have en nettoleveringstid over to måneder.

Se kontrakten mellem SFU og DST her