KOR er med til at revidere arkivloven

Arkivloven trænger til en revision, og Kulturministeriet har bedt KOR indstille et medlem i det udvalg, der skal være med til at opstille rammerne for en moderne arkivlovgivning

Regeringen har besluttet at nedsætte et arkivudvalg, som skal afdække hvilke konsekvenser digitaliseringen af den offentlige forvaltning har for arkivlovgivningen. Arkivudvalget består af formand Caroline Prien Kjeldsen og en række eksperter med indsigt i arkivområdet, og som repræsenterer væsentlige interessenter.

Professor Kirsten Ohm Kyvik, der er medlem af KOR, er blevet beskikket til udvalget siger, at hun mener, at det er vigtigt at forskerne interesserer sig for arkivlovgivningen, da arkiverne både skal være med til at løse forskernes behov for at dokumentere deres forskningsresultater samt opbevare og vedligeholde data, så de er tilgængelige for fremtidig forskning.

Medlemmerne af Arkivudvalget er:

– Formand Caroline Prien Kjeldsen
– Afdelingschef Bente Skovgaard Kristensen, Kulturministeriet
– Professor Kirsten Ohm Kyvik, KOR
– Arkivleder Charlotte Voss, Gladsaxe Byarkiv
– Kontorchef Carsten Madsen, Justitsministeriet
– Professor Henrik Pedersen, Syddansk Universitet
– Kontorchef Ghita Thiesen, KL
– Rigsarkivar Asbjørn Hellum, Rigsarkivet
– Chefkonsulent Katrine Neregaard Rasmussen, Digitaliseringsstyrelsen
– Sekretariatschef Carsten Lind, Danske Regioner
– Kontorchef Mette Touborg Heydenreich, Sundheds- og Ældreministeriet
– Seniorkonsulent, cand.jur. Christina Moshøj, Danske Medier
– Stadsarkivar Jørgen Thomsen, Historiens Hus i Odense

Kulturminister Mette Bock udtaler om udvalget:
“Det er et meget kompetent udvalg, som nu skal i gang med at granske konsekvenserne af den offentlige forvaltnings digitalisering i forhold til arkivlovgivningen. Jeg glæder mig til at følge arbejdet og modtage udvalgets anbefalinger, når arbejdet er færdigt om et år.”