Årsrapporter fra forskerservice

Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik indsender årsrapporter til KOR. Rapporterne skaber grundlag for den pågående drøftelse af service og kvalitet i de to organisationers forskerordninger.

Hent årsrapport fra Danmarks Statistik 2019

Hent årsrapport fra Sundhedsdatastyrelsen 2019