Kurser i registerforskning og GDPR

KOR tilbyder gratis endagskurser i sikker brug af registerdata mandag d. 6. november, og mandag d. 13 november fra 10:00 – 15:00.

Formålet med kurserne er at give de forskere og analytikere, der er interesserede i at bruge registerdata, kompetencer til at bruge data på en sikker, velgennemtænkt og etisk forsvarlig måde, herunder at leve op til reglerne i persondataforordningen.

Overordnede læringsmål

 • At kende og forstå datafortrolighedspolitikken i Forskerserviceenhederne i Danmarks Statistik (DST) og Sundhedsdatastyrelsen (SDS)
 • At kende og forstå persondataforordningen (GDPR)
 • At kunne tilgå registerdata i praksis
 • At kunne gennemgå konkrete filer fra forskermaskinerne for at vurdere, om de kan hjemsendes jf. reglerne
 • At kunne redegøre for de centrale, etiske overvejelser forbundet med at arbejde med registerdata

Materiale

Slides og øvelser til kurset vil blive sendt til tilmeldte deltagere før kursusstart.

Tilmelding

Af hensyn til gruppearbejde og drøftelse i plenum er der kun 50 pladser på hvert kursus, pladserne tildeles efter først til mølle-princippet. Kurserne afholdes virtuelt på Zoom. Ved tilmelding vil du automatisk modtage en kalenderinvitation.

Tilmelding sker via links nedenfor, bemærk det er to helt ens kurser:

Mandag den 6. november, 10:00 – 15:00 https://deic.dk/da/DeiC/webinar/tilmelding
Mandag den 13. november, 10:00 – 15:00 https://deic.dk/da/DeiC/webinar/tilmelding

Målgruppe

Målgruppen er forskere, analysemedarbejde og studerende med interesse for empirisk forskning og analyse, som er nysgerrige efter mulighederne for at udvide deres empiriske grundlag med registerdata. Deltagelse i kurset forudsætter ikke forudgående viden om registerdata eller adgang til en forskermaskine.

Kursets indhold

Kurset er delt op i to dele. Den første del giver deltageren en teoretisk viden om registerdata i almindelighed og de danske data samt forskermaskinerne i særdeleshed. Anden del giver deltageren praktisk viden om at opnå adgang til data, samt hvorledes forskere arbejder etisk og ansvarligt med data.
Kurset bliver suppleret med praktiske øvelser. Der vil være indlagt gruppearbejde.

Registerdata i Danmark

 • Kort gennemgang af dataleverandører (DST, SDS, STIL, Rigsarkivet m.fl.)
 • Hvilke typer data der kan søges om adgang til samt dokumentationen af disse, herunder
  • Individer – unik identifikation over tid
  • Virksomheder – muligheder og begrænsninger over tid
  • Arbejdsmarkedet – offentlige overførsler og ordinær beskæftigelse
  • Sundhed – hvorfor er der ekstra krav til ansøgninger, når der medtages data på sundhedsområdet?

Opnå adgang til data og arbejd korrekt med dem

Når forskeren søger adgang til data

 • Databeskyttelsesloven og persondataforordningen (GDPR)
 • Need to know-princippet
 • Ansøgning om adgang til data gennem DST og SDS

Sikkerhedsprocedurer i arbejdet med personhenførbare og virksomhedsidentificerende data

 • Etiske overvejelser i forbindelse med arbejdet med registerdata
 • Sikkerhedsreglerne i forbindelse med arbejdet på forskermaskinerne
 • Sikkerhedsreglerne i forbindelse med at hjemtage analyseresultater fra forskermaskinerne

Underviser

Christophe Kolodziejczyk, seniorforsker for VIVE.

Arrangør

KOR er et råd under DeiC. KORs overordnede formål er at stimulere og styrke dansk registerforskning.