Forskerserviceenhederne

KOR finansierer ca. 1/3 af driften af forskerserviceenhederne hos Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen. Formålet er at sikre forskerne smidig og kompetent adgang til datasæt hos de to dataudbydere.

Forskerserviceenhederne skal stille et sikkert miljø til rådighed, hvor forskerne kan arbejde med afidentificerede individdata, med sikkerhed for at borgernes personlige oplysninger ikke bliver kompromitteret. Desuden skal enhederne vejlede forskerne i at få de korrekte dataudtræk, så forskerne får adgang til præcis de data, de har brug for til at løse deres problemstillinger, men ikke mere, end de har brug for.

KOR finansierer Forskerserviceenhederne med finanslovsbevilling på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hvert år udarbejder KOR på vegne af ministeriet kontrakter med de to forskningsenheder, der specificerer services og priser.

Kontrakt med Danmarks Statistik 2018

Kontrakt med Sundhedsdatastyrelsen 2018

Desuden er forskerservices forpligtiget til at levere årsrapporter til KOR, så det er muligt at følge udviklingen i driften. Årsrapporterne kan læses her:

Årsrapport fra Sundhedsdatastyrelsens forskerservice 2017

Sundhedsdatastyrelsens Forskerservices årsrapport 2016

Danmarks Statistiks Forskningsservices årsrapport 2016

Sundhedsdatastyrelsens Forskerservices årsrapport 2015

Danmarks Statistiks Forskerservices årsrapport 2015

Statens Seruminstituts Forskerservices årsrapport 2014

Danmarks Statistiks Forskerservices åsrapport 2014

 

Danmarks Statistik Forskerservices  hjemmeside

Statens Seruminstituts Forskerservices hjemmeside