Referencegruppe for Registerforskning

Formålet med referencegruppen er at opbygge et forum, hvor forskere og analyseafdelinger kan komme i dialog med de offentlige myndigheder, der indsamler og strukturerer data om personer, virksomheder, jordstykker etc. i forbindelse med administrationen af deres ressortområde.

Referencegruppen skal først og fremmest øge den gensidige informationsdeling og koordination på området for registeranvendelse. Gruppen skal drøfte mulighederne for at iværksætte tiltag, der kan bidrage til at øge mængden, tilgængeligheden og kvaliteten af registerdata og relaterede forskningsdatabaser.

3. møde

Har tema om “Åbne offentlige data for forskning og analyse”

Der bliver indsamlet stadigt flere data i den offentlige sektor, men det kan være vanskeligt at få overblik over, hvilke data, der eksisterer, hvordan man får adgang til dem, samt hvordan de er dokumenteret og struktureret. Der er flere initiativer i gang på området, bl.a. har KOR lavet en oversigt over statslige registre og barsler med et overblik over indholdet i ministerielle datawarehouses, desuden har Digitaliseringsstyrelsen planer om et katalog over offentlige datasæt.

For at kunne realisere potentialet i de voksende datamængder både indenfor forskning og analyse, er der brug for koordination og information om data. KOR ønsker derfor at præsentere relevante initiativer, samt drøfte mulighederne for et udvidet samarbejde om bl.a. dataadgang og dokumentation med Referencegruppe for Registerforskning.

Mødet afholdes den 14. november 2017 i København. Se medlemmer af referencegruppen her

Læs referat af mødet her, se også temaet Datavarehuse på velfærdsområdet i menuen til venstre, der blev drøftet på mødet.

2. møde

Foto: Torben Eskerod

Mødet havde tema om registerforskningens impact på det danske samfund. Formålet med dette tema var skabe forståelse i befolkningen og til dels hos politikere for samfundsnytten af at forskere og analytikere har smidig adgang til de danske registre. Forskning på baggrund af de danske registre af meget høj kvalitet, har bidraget til vækst og effektivitet i det danske samfund, men det overses af og til i debatter, hvor etiske overvejelser om persondatabeskyttelse kan overskygge det.

Hent program for 2. møde her

Hent præsentationer fra mødet her

Hent notat med mødets hovedbudskaber her

1. møde

Det første møde var et opstartsmøde, hvor deltagerne satte rammerne for det videre arbejde i gruppen. Mødet besluttede, at referencegruppen skal arbejde videre med spørgsmål vedrørende: mere gennemsigtig lovgivning, adgang til data, koordinering af datawarehouses, nye betalingsmodeller for datasæt, samt registerforskningens betydning for det danske samfund.

Hent referat af første møde her

Hent program og deltagerliste for første møde her

Hent kommussorium for referencegruppen her