Registeroverblik

De offentlige institutioner indsamler en mængde data om virksomheder, individer, jordstykker m.v. i forbindelse med forvaltningen af deres opgaver. Disse oplysninger kan i andre sammenhænge være med til at give svar på vigtige spørgsmål, men det kræver et overblik over de oplysninger, der registreres.

KOR har lavet en søgehjemmeside, hvorfra det er muligt at søge i metadata om samtlige, statslige registre. KOR håber at forskere vil gå på opdagelse i registrene og opdage nye data, som kan besvare nye problemstillinger. Find søgehjemmesiden under menupunktet ”Data

Søgehjemmesiden er foreslået i Uddannelses- og Forskningsministeriets store udredningsarbejde fra 2013: ”Registerforskning nye muligheder og nye udfordringer”. I rapporten fra 2013, er projektet omtalt således:

”Kortlægning af registerdata og deres tilgængelighed

Udvalget anbefaler, at der gennemføres en kortlægningsanalyse af datakilder. I første omgang for at skabe et grundlag, der på konkret plan vil gøre det muligt at drøfte muligheder og udvikling af området. I flere sammenhænge, senest ved Workshop om fremtiden for dansk for dansk registerforskning afholdt i november 2011, blev det nævnt, at forskerverdenen savner overblik over de datakilder, der ikke er umiddelbart tilgængelige via de store statistikdatabaser. Det er centralt, at forskerne forholdsvis enkelt kan få et overblik over, hvilke databaser der eksisterer, og som kan bidrage til at løse deres forskningsspørgsmål. Mange værdifulde registerdata efterlades uanvendt af forskere, fordi data er svært tilgængelige.

RA_06A6099

Foto: Torben Eskerod

På længere sigt vil analysen kunne danne grundlag for etablering af en hjemmeside, hvor forskerne via en søgemaskine, kan få overblik over relevante datakilder, deres metadatastruktur, dokumentation samt dataansvarlig aktør og adgangsvilkår på en let og smidig måde. I den forbindelse er der behov for at etablere et samlende overblik, som gør det muligt for forskerne at afsøge de muligheder for at anvende data der eksisterer.”

 

Indhold

Fra søgehjemmesiden kan man søge oplysninger om statslige registre, herunder deres navn, organisatoriske tilknytning, kronologi, indhold m.v. Når man søger på fritekst søger man på forekomsten af ordet i alle metadataelementer. Herudover er der muligheder for at forfine søgningen efter andre parametre, vær opmærksom på, at nogle af parametrene vil begrænse antallet af de registre, der søges oplysninger om, da ikke alle registre har alle oplysninger.

Datagrundlag

Oplysningerne er baseret på statslige institutioners lovpligtige indberetning af ibrugtagning af nye it-systemer til Rigsarkivet, hvorfor data vurderes at være relativt dækkende. Rigsarkivet har indsamlet oplysningerne for at kunne vurdere, om data fra registrene skal bevares på arkivet. KOR har struktureret data, så det er muligt at søge i dem, for at kunne få overblik over hvilke statslige myndigheder, der indsamler data om hvad.

Adgang til data

Der kan ikke søges om adgang til data via denne hjemmeside, formålet er alene at give mulighed for at finde frem til hvilke registre, der eksisterer. For adgang henviser til den organisation, der er anført som “registerejer”.