MGR-lite

Et familieregister med familierelationer længere tilbage end de findes i CPR-registret. MGR-lite indeholder næsen komplette familierelationer mellem forældre og deres børn, der var i live i 1968 og født fra og med år 1953. I det officielle CPR-register er der kun relationer mellem forældre og børn født tilbage til 1960.

CPR-registret blev dannet den 2. april 1968. I registrets første 10 leveår var der ingen historik i registret, og samtidig havde myndighederne den praksis at slette relationen mellem børn og forældre, når børnene fyldte 15 år. Det har medført, at oplysninger om slægtsskab er blevet slettet. I forbindelse med etableringen af den digitale Kirkebog blev oplysninger om slægtsskab kvalificeret tilbage til børn født efter 1960. Ved at samkøre og rense ældre versioner af CPR-registret, har KOR etableret et familieregister, der går endnu længere tilbage end CPR-registret.

Multigenerationsregistret

KOR har gennem de sidste tre år arbejdet på et pilotprojekt for et multigenerationsregister (MGR). MGR skal dokumentere familierelationer i tiden før CPR-registret. I pilotprojektet har vi har undersøgt hvor præcist vi kan etablere familierelationerne ud fra oplysninger fra kirkebøgerne fra 10 sogne. Ved hjælp af algoritmer har vi matchet børn og deres respektive forældre fra kirkebøgerne med CPR-registret, for i første omgang at etablere komplette familierelationer for de individer, der var i live efter april 1968, og derfor har fået et CPR-nummer. Senere vil vi måske også kunne etablere familierelationer til individer, der er døde inden april 1968, så bliver det et nationalt stamtræ tilbage til ca. 1920.

MGR-lite

I forbindelse med pilotprojektet tog vi udgangspunkt i nogle meget gamle kopier af CPR-registret, som vi fandt i Rigsarkivet. Det viste sig hurtigt, at der ikke var slettet i disse registre, hvorfor vi ved at rense de gamle registre for dubletter, fejloprettelser etc. har kunnet danne et Multigenerationsregister-lite, med komplette familierelationer for børn født tilbage fra 1953, udelukkende baseret på data fra de arkiverede CPR-registre.
KOR har afleveret de samkørte og rensede versioner af CPR-registrene tilbage til Rigsarkivet under navnet MGR-lite. Formålet er at give forskere mulighed for at anvende disse data i overensstemmelse med Rigsarkivets retningslinjer for data afleveret til arkivet.

Adgangsansøgning

Der er endnu ikke nogen fast procedure for, hvordan man søger adgang til registret. Da KOR har dannet registret ud fra Rigsarkivets arkivkopier (kaldet arkiveringsversioner) af CPR-registeret fra 1968, 1969 og 2013 skal man i praksis søge om adgang til disse tre kopier af CPR. Det gør man via Rigsarkivets arkivportal Daisy her. Der er et eksempel på hvordan man skal udfylde blanketten her.

Adgangen til data er reguleret af arkivloven, derfor skal man søge dispensation til at anvende materialet via rigsarkivaren, som er forpligtet til også at høre Datatilsynet. Rigsarkivet giver erfaringsmæssigt adgang til data i langt de fleste tilfælde. En vigtig ting i relation til arkivloven er, at der gives personlig adgang til data. Det vil sige, at alle forskere, der skal anvende materialet skal oplistes i ansøgningen.
Rigsarkivets sagsbehandlingstid ligger på et par uger, men høring af datatilsynet tager yderligere en måneds tid.

Kontakt eventuelt Rigsarkivets sagsbehandlere for adgang på telefon 3392 3310 eller mail mailboxTG@sa.dk.

Adgang til data

Hvis man har fået tilladelse af Rigsarkivet til at anvende data, og man vil inspicere data før de pseudonymiseres, kan der træffes særlig aftale med Rigsarkivet herom. Data kan på anmodning udleveres til anvendelse hos Forskerservice i Danmarks Statistik eller Sundhedsdatastyrelsen.

Se oversigt over variabler i MGR-lite her.

Se kvalitetsdeklaration for MGR-lite her.

Se datadokumentation for MGR-lite her.