DDA Sundhed

DDA Sundhed har med base i Rigsarkivet skabt en praksis og interesse for at data fra sundhedsvidenskabelig forskning indsamles, bevares og synliggøres samt efter ansøgning og aftale formidles til nye forsknings- eller uddannelsesformål.

Det har ligeledes været DDA Sundheds opgave at medfinansiere og yde vejledning til dokumentation af særligt værdifulde forskningsdata. Uddannelses- og Forskningsministeriet medfinansierer med en finanslovsbevilling DDA Sundhed i Rigsarkivet.

KOR skal ifølge kommissoriet følge og vurdere de ydelser, som DDA Sundhed leverer.

Hent DDA Sundheds årsplan 2017 her