Kurser i registerforskning og GDPR

KOR udbyder igen gratis endagskurser i sikker brug af registerdata. Formålet med kurset er at give de forskere og analytikere, der er interesserede i at bruge registerdata, kompetencer til at bruge data på en sikker, velgennemtænkt og etisk forsvarlig måde, herunder at leve op til reglerne i EU’s persondataforordning.

Overordnede læringsmål

 • At kende og forstå datafortrolighedspolitikken i Forskerserviceenhederne i Danmarks Statistik (DST) og Sundhedsdatastyrelsen (SDS)
 • At kende og forstå den nye persondataforordning (GDPR) fra EU
 • At kunne tilgå registerdata i praksis
 • At kunne gennemgå konkrete filer fra forskermaskinerne for at vurdere, om de kan hjemsendes jf. reglerne
 • At kunne redegøre for de centrale, etiske overvejelser forbundet med at arbejde med registerdata

Kursets indhold

Kurset er delt op i to dele. Den første del giver deltageren en teoretisk viden om registerdata i almindelighed og de danske data samt forskermaskinerne i særdeleshed. Anden del giver deltageren praktisk viden om at opnå adgang til data, samt hvorledes forskere arbejder etisk og ansvarligt med data.
Kurset bliver suppleret med praktiske øvelser.

Registerdata i Danmark

 • Kort gennemgang af dataleverandører (DST, SDS, STIL, Rigsarkivet m.fl.)
 • Hvilke typer data der kan søges om adgang til samt dokumentationen af disse
  • Individer – unik identifikation over tid
  • Virksomheder – muligheder og begrænsninger over tid
  • Arbejdsmarkedet – offentlige overførsler og ordinær beskæftigelse
  • Sundhed – hvorfor er der ekstra krav til ansøgninger når der medtages data på sundhedsområdet?

Opnå adgang til data og arbejd korrekt med dem

 • Når forskeren søger adgang til data
  • Persondataloven og persondataforordningen (GDPR)
  • Need to know princippet
  • Ansøgning om Datatilsynets tilladelse til at tilgå og merge data
  • Ansøgning om adgang til data gennem DST og SDS
 • Sikkerhedsprocedurer i arbejdet med personhenførbare og virksomhedsidentificerende data
  • Etiske overvejelser i forbindelse med arbejdet med registerdata
  • Sikkerhedsreglerne i forbindelse med arbejdet på forskermaskinerne
  • Sikkerhedsreglerne i forbindelse med at hjemtage analyseresultater fra forskermaskinerne

Hent slides fra tidligere års kurser her

Målgruppe

Forskere, analysemedarbejde og studerende med interesse for empirisk forskning og analyse, som er nysgerrige efter mulighederne for at udvide deres empiriske grundlag med registerdata. Deltagelse i kurset forudsætter ikke forudgående viden om registerdata eller adgang til en forskermaskine.

Tid og sted

14. maj 2018 kl. 9.30-16 på Juridisk Institut, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 13, 8000 Århus C, Lille Juridisk Auditorium (bygning 1342, lok. 455) eller

16. maj 2018 kl. 9.30-16 på Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Winsløwparken 19, 5000 Odense, lokale 19.04, stuen eller

25. maj 2018 kl. 9.30-16, Rigsarkivet, Tøjhusgade 1, 1218 København K., Harsdorffsalen

Underviser

Kenneth Lykke Sørensen, adjunkt, ph.d., Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, ksoerensen@econ.au.dk.

Arrangør

KOR er et råd under Uddannelses og Forskningsministeriet. KOR overordnede formål er at stimulere og styrke dansk registerforskning. Se mere på KORs hjemmeside registerforskning.dk.

Tilmelding

Deltagelse i kurset er gratis inklusiv frokost. Pladserne tildeles efter først til mølle princippet. Vælg kursus og tilmeld dig via nedenstående links

Århus den 14. maj

Odense den 16. maj

København den 25. maj