Kurser i registerforskning

KOR vil igen i år udbyde gratis kurser i sikker brug af registerdata i foråret 2018 tid og sted vil blive annonceret i nyhedsbrevet. Formålet med kurset er at give de forskere, der er interesserede i at bruge registerdata i deres forskning, kompetencer til at bruge registerdata på en sikker, velgennemtænkt og etisk forsvarlig måde.

Overordnede læringsmål

 • At kende og forstå datafortrolighedspolitikken i Forskerserviceenhederne i Danmarks Statistik (DST) og Sundhedsdatastyrelsen (SDS)
 • At kunne tilgå registerdata i praksis
 • At kunne gennemgå konkrete filer fra forskermaskinerne for at vurdere, om de kan hjemsendes jf. reglerne
 • At kunne redegøre for de centrale, etiske overvejelser forbundet med at arbejde med registerdata

Kursets indhold

Kurset er delt op i to dele. Den første del giver deltageren en teoretisk viden om registerdata i almindelighed og de danske data samt forskermaskinerne i særdeleshed.

Anden del giver deltageren praktisk viden om at opnå adgang til data, samt hvorledes forskere arbejder etisk og ansvarligt med data.

Kurset bliver suppleret med praktiske øvelser.

Registerdata i Danmark

 • Kort gennemgang af dataleverandører (DST, SDS, STIL m.fl.)
 • Hvilke typer data der kan søges om adgang til samt dokumentationen af disse
  • Individer – unik identifikation over tid
  • Virksomheder – muligheder og begrænsninger over tid
  • Arbejdsmarkedet – offentlige overførsler og ordinær beskæftigelse
  • Sundhed – hvorfor er der ekstra krav til ansøgninger når der medtages data på sundhedsområdet?
 • Opnå adgang til data og arbejd korrekt med dem

 • Når forskeren søger adgang til data
  • Persondataloven
  • Brugeroprettelse og ”need to know princippet”
  • Ansøgning om Datatilsynets tilladelse til at tilgå og merge data
  • Ansøgning om adgang til data gennem DST og SDS
 • Sikkerhedsprocedurer i arbejdet med personhenførbare og virksomhedsidentificerende data
  • Etiske overvejelser i forbindelse med arbejdet med registerdata
  • Sikkerhedsreglerne i forbindelse med arbejdet på forskermaskinerne
  • Sikkerhedsreglerne i forbindelse med at hjemtage analyseresultater fra forskermaskinerne
  • Regler på autoriserede forskningsinstitutioner
 • At arbejde på en forskermaskine
  • Analysearbejdet og hjemtagning af resultater
  • Generel ”code of conduct” når man arbejder med individdata
  • Du er ikke alene – en forskermaskine kræver god opførsel af alle der arbejder på den
 • Hent slides fra sidste års kurser her

Målgruppe

Forskere, analysemedarbejde og studerende med interesse for empirisk forskning, som er nysgerrige efter mulighederne for at udvide deres empiriske grundlag med registerdata. Deltagelse i kurset forudsætter ikke forudgående viden om registerdata eller adgang til en forskermaskine.

Tid og sted

CD'er der venter på at blive sendt ud til forskerne med data fra Statens Seruminstituts Forskerservice

CD’er der venter på at blive sendt ud til forskerne med data fra Statens Seruminstituts Forskerservice

 1. Vil blive annonceret senere

Underviser

Kenneth Lykke Sørensen, adjunkt, ph.d., Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, ksoerensen@econ.au.dk.

Arrangør

KOR er et råd under Uddannelses og Forskningsministeriet. KOR overordnede formål er at stimulere og styrke dansk registerforskning. Se mere på KORs hjemmeside registerforskning.dk.

Tilmelding

Deltagelse i kurset er gratis inklusiv frokost. Pladserne tildeles efter først til mølle princippet dog tilstræbes en vis organisatorisk spredning. Tilmelding til specialkonsulent Jeppe Klok Due, jkd@sa.dk, 4171 7211.