KORs medlemmer

Medlemmerne af KOR udpeges af DeiCs bestyrelse efter forslag fra Danmarks Frie Forskningsfond. KOR består af 1 forperson og 11 medlemmer.

Medlemmer og forperson udpeges for en periode på indtil 4 år. Genudpegning er mulig, indtil et medlem eller formand har været udpeget i samlet 6 år under hensyntagen til, at der skal sikres kontinuitet og fornyelse i KOR’s arbejde.

Det nuværende KOR blev nedsat august 2020 og består af:

Institutleder, professor Kirsten Ohm Kyvik, Syddansk Universitet (forperson)

Professor, overlæge Henrik Toft Sørensen, Aarhus Universitet

Forskningschef Hans Hummelgaard, VIVE

Professor Preben Bo Mortensen, Aarhus Universitet

Klinisk professor, overlæge Merete Osler, Københavns Universitet

Klinisk professor, overlæge Niels Obel, Københavns Universitet

Professor (MSO) Anders Ejernæs, Institut for Samfundsvidenskab og erhverv, Roskilde Universitet

Lektor Birte Larsen, Økonomisk Institut, CBS

Professor Lau Caspar Thygesen, Forskningsafdelingen for Sundhed og Sygelighed i Befolkningen, Syddansk Universitet

Professor Søren Paaske Johnsen, Afdeling for klinisk medicin, Aalborg Universitet