Søg i metadata om statslige registre, her kan søges oplysninger om eksisterende og arkiverede registre, men her kan ikke søges om adgang til data. Oplysningerne er oprindeligt indsamlet til administrative formål, hvorfor kvaliteten kan variere. Vær derfor opmærksom på hvordan søgeparametrene indstilles, så der ikke filtreres for meget fra.

Indhold

Der er oplysninger om statslige registre, herunder deres navn, organisatoriske tilknytning, kronologi, indhold m.v. Når man søger på fritekst søger man på forekomsten af ordet i alle metadataelementer. Herudover er der muligheder for at forfine søgningen efter andre parametre, vær opmærksom på, at nogle af parametrene vil begrænse antallet af de registre, der søges oplysninger om, da ikke alle registre har alle oplysninger.

Datagrundlag

Oplysningerne er baseret på statslige institutioners lovpligtige indberetning af ibrugtagning af nye it-systemer til Rigsarkivet, hvorfor data vurderes at være relativt dækkende. Rigsarkivet har indsamlet oplysningerne for at kunne vurdere, om data fra registrene skal bevares på arkivet. KOR har struktureret data, så det er muligt at søge i dem, for at kunne få overblik over hvilke statslige myndigheder, der indsamler data om hvad.

Adgang til data

Der kan ikke søges om adgang til data via denne hjemmeside, formålet er alene at give mulighed for at finde frem til hvilke registre, der eksisterer. For adgang henvises til den organisation, der er anført som “registerejer”.

Hent datadokumentation her

Hent kvalitetsdeklaration her