Trods en hård start på livet klarer tvillinger sig lige så godt som andre

Tvillinger fødes hyppigst for tidligt og vejer i gennemsnit et kilo mindre end enkeltfødte ved fødslen. Det giver ofte anledning til, at forældrene er bekymrede for, hvordan det mon skal gå tvillingerne sidenhen i livet. De kan dog betrygges ved, at forskerne ud fra oplysninger fra registrene har vist, at tvillingernes livsforløb ikke adskiller sig væsentligt fra baggrundsbefolkningens. Der er endog påvist fordele ved at være tvilling.

Det går tvillinger som alle andre

Registerstudier ved Det Danske Tvillingregister har gennem en årrække bidraget med en række beroligende sammenhænge, der giver tvillingforældre en trygge livsforventninger på deres børns vegne. Studierne har blandt andet kortlagt følgende sammenhænge:

  • Efter spædbarnsalderen har tvillinger samme dødelighed som enkeltfødte og samme dødsårsager. Dog med den positive undtagelse, at tvillinger har lavere selvmordsrisiko end andre, formentlig fordi de har ”en makker i livet”
  • Tvillinger får ikke hyppigere cancer eller sukkersyge end andre
  • Tvillinger af modsat køn udvikler sig som andre drenge og piger
  • Tvillinger klarer sig i dag lige så godt i skolen som enkeltfødte
  • Tvillinger bliver gift en anelse senere end andre, men har så til gengæld en lidt mindre skilsmisserisiko

Registerdata om tvillingerne giver sikre resultater

Da alle tvillinger i kraft af registrene indgår i undersøgelserne, er vi derfor meget sikre på, at der ikke er væsentlige forskelle mellem tvillinger og enkeltfødte efter spædbarnsalderen. Hvis undersøgelserne kun var baseret på de tvillinger, som svarer på spørgeskemaer, ville vi få et skævt billede af virkeligheden, da de bedst uddannede og mest ressourcestærke er overrepræsenteret blandt dem, som svarer. Vi kan f.eks. se, at hvis vi baserede undersøgelsen af skolekarakterer på spørgeskemabesvarelser, ville tvillingerne have et væsentlig højere karaktergennemsnit end landsgennemsnittet – og ikke det samme gennemsnit som registerundersøgelsen kunne dokumentere.

Datagrundlag

Undersøgelserne ved Det Danske Tvilling er baseret på oplysninger fra en mængde af de store, danske registre f.eks. CPR-registeret, Den Demografisk Database, Dødsårsagsregisteret, Det Medicinske Fødselsregister, Cancerregisteret, Landspatientregistret, Sygesikringsregistret, Lægemiddelstatistikregistret, Undervisningsministeriets register over folkeskolens afgangskarakterer.

Folkene bag undersøgelsen

Undersøgelserne ved Tvillingeregistret er ledet af Professor, dr.med. Kaare Christensen, der er forskningsleder på afdelingen for Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi på Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.