Større tryghed blandt HIV-patienter

Sammenligning mellem oplysninger i registrene om HIV-patienter og baggrundsbefolkningen har vist, at forskellen mellem dødeligheden ikke er så stor som frygtet. Denne viden har været med til at mindske stigmatiseringen af HIV-patienter og øget deres livskvalitet.

Ikke så syge som man troede

HIV patienter har ofte følt sig stigmatiserede af det omgivne samfund, og det har haft store sociale konsekvenser for mange. Hertil kommer, at den høje dødelighed blandt HIV-patienter har haft stor indflydelse på deres livskvalitet og muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet.

Men forskning i registre med oplysninger om sundhed og arbejdsmarkedstilknytning har vist, at udviklingen er vendt, og at nogle grupper af personer, som lever med HIV, nu har samme dødelighed som baggrundsbefolkningen. De forbedrede livsforventninger og den nedsatte sygelighed har også medført, at langt flere HIV-patienter er i arbejde og dermed er selvforsørgende frem for at være på pension.

Årsagen til den faldende dødelighed er de nye kombinationsbehandlinger, der har medført, at dødeligheden hos personer med HIV er faldet markant.

Begrænser stigmatisering af syge og bedre muligheder

Mulighederne for at undersøge HIV-patienternes livsvilkår i registrene, har i høj grad været med til at begrænse stigmatiseringen af de danskere, som lever med HIV, idet oplysningerne viser, at disse personer ikke adskiller sig væsentligt fra baggrundsbefolkningen.

Den mindskede stigmatisering har bl.a. medført, at personer, der lever med HIV har fået bedre muligheder for at få arbejde, rejse til udlandet og opnå forsikring og pensionsordninger på lige fod med andre danskere.

Datagrundlag

I 1997 blev Det Danske Hiv Kohorte Studium etableret. Studiet opbevarer data om alle personer i Danmark, der er behandlet for HIV. Registret har i henhold til den gældende danske lovgivning kunnet samkøres med andre danske registre om f.eks. uddannelse og indkomst, ligesom en kontrolgruppe fra baggrundsbefolkningen har kunnet fremskaffes fra Det Centrale Personregister.

Belysning af dødeligheden hos HIV-patienter og sammenligning med dødeligheden i baggrundsbefolkningen har selvfølgelig kun kunnet lade sig gøre, fordi de enkelte personer (bl.a. de døde) ikke har skullet spørges, inden de indgik i undersøgelsen.

Folkene bag undersøgelsen

Det Danske HIV Kohorte Studium ledet af professor Niels Obel, Klinik for Infektionsmedicin, Rigshospitalet.