Du kan nu søge i en samlet database over registre i Danmark
Søg fx på periode, emne, indhold, om der er registreret cpr. numre i registret mv.
Sådan får du som forsker (eller andet) hurtigt overblik
over allerede indsamlet data i det emne, du afdækker...