Danmark er kendt for sine registerdata. Men er det snart fortid?

Danmark har nogle af verdens bedste populationsbaserede registre, men bliver vi ved med at have det? Har forskerne de rette værktøjer og infrastrukturer til at samle og få adgang til store datamængder? Udnytter samfundet registerforskning og big data godt nok, således at forskning er til gavn for borgerne, højner sundhed, samt værner om demokrati og udvikling af vores velfærdsstat? Er det tid til at udvise rettidig omhu for registerdata?

Uddannelses- og forskningsminister, Søren Pind, Det Frie Forskningsråd og Det Koordinerende Organ for Registerforskning inviterer til konference, hvor målet er at få et overblik over de offentlige og private tiltag inden for registerforskning, big data og biobanker. Vi sætter fokus på udfordringer og muligheder. Deltagere opfordres til at udveksle viden, lære af hinanden og forene kræfterne til fordel for borgere og samfund.

Målgruppe:     Personer fra ledende fagmiljøer, styrelser og organisationer, der arbejder med registerdata og store datamængder eller som faciliterer forskerne med data eller forskningsinfrastruktur. Deltagelse vil være gratis med invitation.

Antal deltagere ca. 100 personer

Dato:                  18. maj

Tid:                     8.50-15.00

Sted:                  Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2 G, 1448 København K

Moderator:     Nynne Bjerre Christensen, TV-vært og journalist DR

Form:                 Indlæg på 10-15 minutter derefter spørgsmål fra salen i 5-10 minutter.

8.50 Ankomst, kaffe, te, vand og brunch

9.20 Introduktion til dagen ved moderator, journalist Nynne Bjerre Christensen

9.30 Velkomst ved uddannelses- og forskningsminister Søren Pind Fremtidens muligheder for registerforskning, big data og biobanker.
Værdi for borgere, patienter og samfund. Et godt samfund lytter til sine kloge medborgere og prøver at få det bedste ud af det talent, som er. Men de kloge skal også vide, at de er i et fællesskab, hvor der er brug for dem til noget og for noget.

9.45 Hvordan fremmer og sikrer vi udviklingen for dansk registerforskning?
KOR rammesætter dagen. Hvordan gavner registerforskning borgerne? Hvordan får vi brugt registerdata, biobanker og big data endnu bedre til gavn for borgere og samfund? Er der den rette infrastruktur?
Lotte Bøgh Andersen, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og KORA samt medlem af KOR

10.00 Gør børn glade og spar hundredvis af milliarder
Big Data analyser kan identificere, hvem der har risiko for at droppe ud af uddannelsessystemet, det har potentiale til at spare samfundet for hundredvis af milliarder. Dataanalyser kan ligeledes hjælpe studerende med at tage det rette uddannelsesvalg, og gøre selve undervisningen adaptiv og individuel.
Stephen Alstrup, professor, Datalogisk Institut, Københavns Universitet og leder af algoritmedelen af Danmarks største Big Data projekt, DABAI

10.20 Hvad skal der til for at indfri potentialet ved Personlig Medicin?
Adgang til data er vigtig for at realisere ambitioner for personlig medicin, verden over. Men hvordan vægter man det i Sundhedsministeriet, og hvilke udfordringer er der? Bud på fremtidens forskning og infrastruktur herfor. Samt evt. nyt ang. Nationalt Genom Center og ambitioner herfor.
Annemarie Lauritsen, Afdelingschef, Sundhedsministeriet

10.40 Kaffe, te, vand og frugt

11.00 Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og big data??
PROCRIN, Regionernes Bio- og Genombank, RKKP og Personlig Medicin. Hvad er Danske Regioners ambition, og hvordan sikres samarbejde med andre offentlige aktører? Er der juridiske eller organisatoriske problemstillinger?
Lars Onsberg Henriksen, styregruppeformand for Regionernes Bio- og Genombank, sundhedsdirektør Region Sjælland

11.20 Nye muligheder med big data
Når store datamængder og registerdata kombineres med nye analysemetoder, kan man blotlægge nye sammenhænge til stor gavn for folkesundheden.
Søren Brunak, professor, programleder Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research

11.40 Danske Universiteters holdning til infrastruktur og registerforskning?
På tværs af landet, de 8 universiteter og de fire sundheds-fakulteter, hvordan fungerer registerforskningen? Er det forskning eller frustrationer, der fylder mest?
Ole Steen Nielsen, prodekan for forskning, Health, Aarhus Universitet – på vegne af de fire sundhedsdekaner

12.00  Frokost og netværk

12.40 Danmarks nationale supercomputere: Abacus2.0 og Computerome
Hvor langt er vi mht. national synergi af en e-infrastruktur og e-Science? Er der udfordringer og sten på vejen?
Steen Pedersen, CEO, DeIC

13.00 Virksomheder og organisationers håb for registerforskning og Big Data
Vision for registre, biodata og bigdata
Kåre Schultz, CEO Lundbeck og Formand for regeringens vækstteam for life science
Patientens forventning om systematisk udnyttelse af registerdata og biologiske prøver
Jørgen H. Olsen, forskningschef Kræftens Bekæmpelse

13.30 Kaffe, te, kage og snak

14.00 Politisk vinkel på registerforskning – debat med medlemmer af Folketingets Forskningsudvalg og Sundhedsudvalg
Debat med medlemmer af Folketingets Forskningsudvalg bl.a. Mette Reissmann (S), Carolina Magdalene Maier (AL), Bertel Haarder (V) og Christian Langballe (DF)

14.40-15.00 Registerforskningens fremtid – opsamling
Der skal skabes rum for forskere til at forfølge idéer, der kan forbedre vores liv.
Henrik Toft Sørensen, professor, medlem af bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd samt formand for Det Koordinerende Organ for Registerforskning