Multigenerationsregister

Projektet går ud på at rekonstruere familierelationer tilbage i tid, da relationerne i CPR-registret kun er registreret tilbage til 1960. Med kildemateriale fra folketællinger og kirkebøger vil KOR føre familierelationerne så langt tilbage, som det er muligt eller ønskeligt.

Formålet med multigenerationsregistret er at etablere en infrastruktur over historiske familierelationer. Hvis dette knyttes op på andet kildemateriale om uddannelse, indkomst eller sygdomme, vil forskerne kunne undersøge de meget lange linjer i social mobilitet, sygdomsophobninger i familier m.v.

kirkebogRA

Holsteinborg sogns kirkebog. Foto: Rigsarkivet

Det er en meget omfattende opgave at etablere et multigenerationsregister. Derfor har KOR afsat 3 mio. kroner til at lave et forprojekt, der skal give overblik over mulighederne for at etablere et multigenerationsregister i fuld skala.

Status

KOR er ved at lægge sidste hånd på en hvidbog, der anviser, hvordan man kan lave et multigenerationsregister. Hvidbogen udgives i november måned 2018.

Hent projektgrundlag her

Styregruppen

Professor, institutleder Kirsten Ohm Kyvik, Klinisk Institut, SDU (Formand)

Klinisk professor Merete Osler, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU

Professor Emerita Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU

Projektkoordinator, specialkonsulent Jeppe Klok Due, KOR

Referencegruppe

KOR har nedsat en referencegruppe der skal sikre at arbejdet med at skitsere MGR foregår i tæt samarbejde med forskere, der kunne tænkes at bruge MGR, når det er færdigt. Gruppen skal give pilotprojektet de nødvendige faglige input til hvordan et sådant register kan etableres, hvad det kan bruges til m.v.

Medlemmerne af gruppen fremgår nedenfor.

Professor, Anne Løkke, SAXO-instituttet, KU

Seniorforsker Asbjørn Romvig Thomsen, Rigsarkivet

Professor Carsten Bøcker Pedersen, Center for Integrated Register-based Research, AU

Professor Elsebeth Lynge, Center for Epidemiologi og Screening, KU

Professor Knud Juul, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Arkivar Nanna Floor Clausen, Danmarks Demografiske Database

Professor Emeritus Niels Keiding, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU

Klinisk Professor Thorkild IA Sørensen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU