KORs medlemmer

Medlemmerne af KOR udpeges af Styrelsen for Forskning og Innovation efter forslag fra Det Frie Forskningsråd. KOR består af 1 formand og 11 medlemmer.

Medlemmer og formand udpeges for en periode på indtil 4 år. Genudpegning er mulig, indtil et medlem eller formand har været udpeget i samlet 6 år under hensyntagen til, at der skal sikres kontinuitet og fornyelse i KOR’s arbejde.

Det nuværende KOR blev nedsat den 20. maj 2014 og består af:

Professor, overlæge Henrik Toft Sørensen, Aarhus Universitet (formand)

Forskningschef Hans Hummelgaard, VIVE

Professor Preben Bo Mortensen, Aarhus Universitet

Professor Lisbeth B. Knudsen, Aalborg Universitet

Professor Marianne Simonsen, Aarhus Universitet

Klinisk professor, overlæge Merete Osler, Københavns Universitet

Institutleder, professor Kirsten Ohm Kyvik, Syddansk Universitet

Klinisk professor, overlæge Niels Obel, Københavns Universitet

Professor Lotte Bøgh Andersen, Aarhus Universitet

Professor Morten Grønbæk, Syddansk Universitet