Budget

KOR har lavet en overordnet prioritering af bevillingen på 15,3 mio. kr. fra Uddannelses- og Forskningsministeriets Forskningsinfrastrukturpulje. De enkelte poster vil blive udfoldet i forbindelse med udarbejdelsen af projekterne.

3,5 mio. kr. til drift af sekretariat

3,0 mio. kr. til forprojekt for etablering af et multigenerationsregister

1,0 mio. kr. til kortlægning af registerdata og deres tilgængelighed

3,3 mio. kr. til udbygning af højkvalitetsdokumentation

4,0 mio. kr. til deltagelse i European Social Survey

0,5 mio. kr. til bedre anvendelse af forskermaskiner på forskerserviceenhederne

Herudover administrerer KOR en årlig finanslovsbevilling på knap 10 mio. kr. fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der bruges til drift og udvikling af forskerserviceenhederne på Danmarks Statistik og Statens Seruminstitut.