Adgang til registerdata

Mange offentlige myndigheder stiller data til rådighed for forskere under forskellige vilkår. På denen side vil der løbende blive lagt korte, vejledninger ud om, hvor forskere har mulighed for at tilgå data, samt hvilke tilladelser, der kræves.

Danmarks Statistik

Danmarks Statistik giver via Forskerservice adgang til en mængde data om personer og virksomheder. Det er hovedsageligt oplysninger omhandlende sociale og økonomiske forhold. Autoriserede forskningsinstitutioner har mulighed for at analysere data online i et sikret miljø. Det er kun muligt at få adgang til afidentificerede data.

Du kan finde Forskerservice her

Sundhedsdatastyrelsen

Statens Seruminstituts Forskerservice giver adgang til de store, nationale sundhedsregistre. Via Forskerservice kan forskere få adgang til data enten i et sikret miljø på forskermaskinen eller ved at bestille dataudtræk, der leveres direkte til forskerne.

Du kan finde Forskerservice her

Rigsarkivet

Rigsarkivet har data fra langt de fleste statslige myndigheder, datasamlingen rummer både registre og journalsystemer fra 1960erne til i dag. Der er fri adgang til data, der er ældre end 20 år, men hvis data indeholder personfølsomme oplysninger, kan man ikke få adgang før de er ældre en d 75 år. Der kan dog søges dispensation for at få adgang ved rigsarkivaren.

Du kan finde Rigsarkivet her

Dansk Data Arkiv

Dansk Data Arkiv har en stor samling af forskningsdata, hovedsageligt spørgeskemaer og kohorter, der stilles gratis til rådighed for forskere. Mange af deres data er frit tilgængelige mens andre kræver tilladelse af den forsker, der oprindeligt har indsamlet data.

Du kan finde Dansk Data Arkiv her

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP)

Regionerne indsamler kliniske kvalitetsdata rutinemæssigt med det primære formål at monitorere og højne kvaliteten af patientbehandlingen i det danske sundhedsvæsen. Data er tilgængelige for forskere med de nødvendige tilladelser.

Se mere om de kliniske kvalitetsdata her