Brugerundersøgelse af Forskningsservice ved Danmarks Statistik

KOR har gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt Forskningsservices brugere. KOR prioriterer en finanslovsbevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der finansierer ca. 1/3 af driften i Forskningsservice, undersøgelsens resultater skal bruges til at evaluere Forskningsservices ydelser.

KOR er meget glade for, at det generelle billeder er, at brugerne er godt tilfredse med Forskningsservice. KOR ser følgende generelle tendenser:

• Meget høj tilfredshed
• Velfungerende kontaktpersonssamarbejde
• Varierende indtryk af sagsbehandlingstid
• Mere utilfredshed med rettidighed i dataleverancerne
• Ingen opfattelse af, at sagsbehandlingstiderne er hverken steget eller faldet
• Mange rigtigt nyttige åbne kommentarer, som Forskningsservice forhåbentligt kan bruge til at gøre det endnu bedre

For at kunne tilgodese forskernes behov i disse drøftelser, har KOR brug for at kende forskernes opfattelse af den service Danmarks Statistik leverer. KOR vil evaluere resultaterne med Forskningsservice, med henblik på at Forskningsservice bliver endnu bedre.

Hent resultat af brugerundersøgelsen her (20MB)